Porttipuisto Shopping ligger närä riksväg 4 och Ring 3 intill IKEA.